• Tłumaczenia Przysięgłe

Cennik


Rodzaj usługi Tłumaczenie z języka angielskiego na polski Tłumaczenie z języka polskiego na angielski
Tłumaczenie uwierzytelnione (1125zzs) 25 30
Tłumaczenie nieuwierzytelnione (1800zzs) 30 35
Tłumaczenia specjalistyczne (1800zzs) 35 40


Specjalizuję się w:

Podane ceny są cenami brutto. Korzystam ze zwolnienia podmiotowego i nie jestem płatnikiem VAT.

Podane stawki odnoszą się do strony obliczeniowej 1125 znaków ze spacjami dla tłumaczeń uwierzytelnionych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 24 stycznia 2005r.) i 1800 znaków ze spacjami dla tłumaczeń zwykłych.

Każda rozpoczęta strona liczona jest jako cała.

Cena tłumaczenia uwierzytelnionego podwyższona będzie o 25% w przypadku dokumentów zawierających słownictwo specjalistyczne, pisanych odręcznie, bądź trudnych do odczytania.

Za tłumaczenie w terminie ekspresowym (odbiór w dniu zlecenia) cena może być podwyższona o 100% (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 24 stycznia 2005 r.) - nie dotyczy to standardowych dokumentów, takich jak akty, świadectwa, zaświadczenia, itp.

Za drugą kopię tłumaczonego tekstu doliczana jest opłata równa 20% ceny.

Podane ceny są cenami umownymi i w przypadku większych zleceń lub nawiązania stałej współpracy mogą być negocjowane.